ประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 23 กันยายน 2562..นายเรืองชัย ตามรภาค นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผอ.สพม. เขต 36 ประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเมินโรงเรียนอนุบาลเชียงของ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง