ประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหลวงประจำปี2562

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562..คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ นำโดย ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดหลวงประจำปี2562 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี มีพิธีสรงน้ำพระธาตุ เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา และ คณะครู นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมกันเก็บขยะบริเวณวัด และเก็บโต๊ะเก้าอี้