ขอเชิญเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ