ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2563

วันที่ 1 สิงหาคม 2563…โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่1/2563 ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โดยดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการ มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมประจำการศึกษา 2562 จากนั้นกล่าวต้อนรับ บรรยายชี้แจงเพื่อให้ท่านผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน และให้ผู้ปกครองติดตั้ง ลงทะเบียน โปรแกรม StudentMessenger เพื่อใช้เป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน หลังจากนั้นผู้ปกครองแต่ละชั้นแยกเข้าพบครูประจำชั้นของตนเองเพื่อรับรับฟังแนวปฏิบัติ ร่วมกันหาแนวทางเพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนต่อไป