ประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเชียงของ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564…นายวิทย์ ศรีวะรมย์ ผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ประชุมมอบนโยบายแก่ สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเชียงของ ซึ่งมีผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเชียงของเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารสบสมสามัคคี โรงเรียนอนุบาลเชียงของ