ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2662…โรงเรียนอนุบาลเชียงของจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายบุญเรียน จินะราช เป็นประธานกรรมการ ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ