ประชุมก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 22 ตุลาคม 2563….โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดประชุมก่อนปิดภาคเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานภาคเรียนที่ผ่านมา วางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2/2563 และมอบช่อดอกไม้ ต้อนรับ นายยุทธนา กันทาเดช นายวิเชียร ใจดี รองผู้อำนวยการ นายสิทธิชัย อุทธิยา ครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 วิชาเอกสังคม อย่างเป็นทางการ และแสดงความยินดีกับ นางสาวอทิตภรณ์ เสนสาร ที่ได้รับบรรจุข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมประวัติ อริเดช