ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ห้องเรียนMEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรแกรม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ ห้องเรียนMEP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกโปรแกรม โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ปีการศึกษา 2563
**เลื่อนวันสอบเป็นวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563

>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 63 <<