ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมทางการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

ประกาศราชชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความพร้อมทางการเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 และผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
👉 http://bit.ly/3SHe0i3