ปฐมนิเทศแก่ รองผู้อำนวยการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ ครูย้ายมาปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2563

วันที่ 3 ธันวาคม 2563…. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดปฐมนิเทศแก่ รองผู้อำนวยการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ ครูย้ายมาปฏิบัติราชการ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ และครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2563 โดยมี ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการ ชี้แนวทางการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้โอวาทในการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ