ถวายผ้าฤดูฝนแก่พระประธานประจำโรงเรียน และทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเจ้าแม่ตะเคียนทอง

วันที่ 20 มิถุนายน 2562..คณะผู้บริหาร คณะครูนำโดยดร.อัครเดช ยมภักดี ถวายผ้าฤดูฝนแก่พระประธานประจำโรงเรียน และทำพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเจ้าแม่ตะเคียนทอง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่โรงเรียนคณะครูและนักเรียนทุกคน