ตรวจสอบผลการเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางแอพพลิเคชั่น Student Messenger

✏️ตรวจสอบผลการเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทางแอพพลิเคชั่น Student Messenger
—————————————————
📌ขั้นตอนการเข้าดูผลการเรียนนักเรียนในแอปพลิเคชัน Student Messenger
1. เข้าแอปพลิเคชัน Student Messenger
2. เมื่อเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้ว เลือก เมนู นักเรียน
3. กดเลือก ผลการเรียน
4. เมื่อเลือก ผลการเรียน แล้วจะปรากฎ ไฟล์ pdf ใบแจ้งผลการเรียน ให้กดปุ่มไฟล์เพื่อเข้าดูผลการเรียน
5. เสร็จสิ้นการเข้าดูผลการเรียน
—————————————————

⚠️หากพบปัญหาให้ติดต่อครูประจำชั้น