ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่​ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564…ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์แพร่​ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ซึ่งมีการการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-line เรียนผ่านอินเตอร์เน็ต On-hand เรียนที่บ้านด้วยแบบฝึกหัดใบงาน และ On-demand เรียนผ่านแอปพลิเคชัน