งานเลี้ยงสังสรรค์ ผูกพันไมตรี ประจำปี 2563 ACK.NEW YEAR

วันที่ 29 ธันวาคม 2563…. ฝ่ายบุคลากรโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ผูกพันไมตรี ประจำปี 2563 ACK.NEW YEARโดยมีการมอบช่อดอกไม้ต้อนรับครูใหม่และส่งครูที่ได้บรรจุข้าราชการ แจกของรางวัลต่าง ๆ มากมาย และแลกของขวัญ เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคี สร้างขวัญกำลังใจ ระหว่างผู้บริหาร คณะครู บุคลากรในโรงเรียน