งานเทศกาลตรุษจีน2020 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

วันที่ 24 มกราคม 2563…ที่โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ดร.อัครเดช ยมภักดี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนัก ถึงวัฒนธรรมประเพณีตรุษจีนกับคนไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรมให้เด็กๆได้แสดงความสามารถ เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทางด้านวัฒนธรรมจีน เปิดโลกทางการศึกษาและเรียนรู้วัฒนธรรมจีน