งานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ปี 2563 อำเภอเชียงของ

วันที่ 16 มกราคม 2563..โรงเรียนอนุบาลเชียงของนำโดยดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการพร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ปี 2563 ของอำเภอเชียงของ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธาน งานดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เชิดชูเกียรติวิชาชีพครู สร้างขวัญและกำลังใจแก่ครู และมีการมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียติให้แก่ข้าราชการครูที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ