งานมหกรรมการแสดง วัฒนธรรม เกาหลี-ไทย

วันที่ 13 กรกฏาคม 2562 เวลา 19.00น.-21.00น..หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ มีการจัดงานมหกรรมการแสดง วัฒนธรรม เกาหลี-ไทย มีการแสดงจากเยาวชนเกาหลี และการแสดงของไทยโดยนักเรียนรร.อนุบาลเชียงของ