คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จ.สงขลา

วันที่ 6 ธันวาคม 2562..ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการและคณะผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านกำแพงเพชร จ.สงขลา ซึ่งนำโดยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ด้วยความยินดียิ่ง