ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย

นที่ 22 ตุลาคม 2563… ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้แก่ ด.ญ.ภัทรธิดา ธิชาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 และด.ญ.ชาลิสา แวววีระกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น สาขาพัฒนาเยาวชนบำเพ็ญประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน โครงการวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย