ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2563 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

**หากท่านมีสมาร์ทโฟนให้นำมาด้วย จะมีการประชุมชี้แจงผู้ปกครองถึงรายละเอียดการใช้งานของระบบ Student Care