ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกวิชาการ อนุบาลเชียงของ “Happiness Land ดินแดนแห่งความสุข”

ขอเชิญร่วมงานเปิดโลกวิชาการ อนุบาลเชียงของ “Happiness Land ดินแดนแห่งความสุข” ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงของ โดยการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย