ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเชียงของทุกคน เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.00 น. ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร โรงเรียนอนุบาลเชียงของ