กิจกรรมแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล2/2

วันที่ 19 กรกฏาคม 2562…โรงเรียนอนุบาลเชียงของได้จัดกิจกรรมแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นอนุบาล2/2 ห้องเรียน MEP ต่อผู้ปกครอง ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร