กิจกรรมแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3/2 (MEP)

วันที่ 14 ธันวาคม 2563…. ระดับชั้นอนุบาล 3/2 (MEP) โรงเรียนอนุบาลเชียงของได้จัดกิจกรรมแสดงพัฒนาการความก้าวหน้าการเรียนภาษาอังกฤษ ต่อผู้ปกครอง ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร