กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และยุวกาชาด ปีการศึกษา 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563…โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และยุวกาชาดขึ้น โดยมี นายชนะไพร ยอดบุญเรือง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงอสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ สร้างความสนุกสนานและท้าทาย ให้กับนักเรียน