กิจกรรมสูทกรรมในวิชาลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 ธันวาคม 2563….โรงเรียนอนุบาลอนุบาลเชียงของได้จัดกิจกรรมสูทกรรมในวิชาลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563ขึ้น กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้รับความร่วมมือจากลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และคณะครูทุกท่าน