การแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ ภาคเหนือ ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง วันที่ 21 – 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

โรงเรียนอนุบาลเชียงของได้ 16 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนทุกคนด้วยนะครับ