การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับจังหวัด นำโดยรองอรรณพ จูจันทร์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการ