การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565….นายวายุวัฒน์ ชัยวรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 ของเด็กหญิงลภัสรดา บุญเกตุ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ ณ หอประชุมหลวงพ่อเพชร