การติดต่อราชการและงานต่าง ๆ กับโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ให้มาติดต่อได้ที่อาคารสบสมสามัคคี(ชั้นล่าง)

เนื่องจากโรงเรียนอนุบาลเชียงของได้ย้ายสำนักงานใหม่ ดังนั้นการติดต่อราชการและงานต่าง ๆ กับโรงเรียนอนุบาลเชียงของ ให้มาติดต่อได้ที่อาคารสบสมสามัคคี(ชั้นล่าง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป