การคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 9 มกราคม 2563.. โรงเรียนอนุบาลเชียงของ รับการประเมินจากคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ ดร.อัครเดช ยมภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง